HotelSumo.cz
Hotel Sumó, 514 01 Jilemnice, Czech Republic, tel.: +420-481-544939, +420-603-227273

Česky

English

Storno podmínky

Hotel Sumó - Stornopodmínky pro skupinové objednávky

Za změnu rezervace pobytu do 30 dnů před nástupem na pobyt si hotel účtuje paušální poplatek Kč 10 000,-. Pozdější změna je považována za stornovaný pobyt dle stornopodmínek.

– storno 29 – 21 dnů před datem příjezdu = 25 % z celkové ceny pobytu
- storno 20 – 11 dnů před datem příjezdu = 50 % z celkové ceny pobytu
– storno 10 – 5 dnů před datem příjezdu = 75 % z celkové ceny pobytu
– storno 4 - 1 den před datem příjezdu = 90 % z celkové ceny pobytu
– storno méně než 24 hodin před datem příjezdu nebo nedojezdu skupiny = 100% z celkové ceny pobytu.

Storno poplatky nebudou účtovány v případě událostí zaviněných okolnostmi vyšší moci. Vyšší mocí se přitom rozumí mimořádné událostivzniklé po uzavření rezervace, které hosté nemohli předvídat a které nemohly být odvráceny a brání dočasně i trvale splnění povinností z rezervace vyplývajících. Rozhodnutí státních orgánů znemožňující splnění těchto závazků se nepovažují za okolnosti vyšší moci.

Hotel má právo odečíst stornovací poplatek od složené zálohy nebo zaplacené ceny za pobyt.

© 2021 白い熊 ShiroiKuma.com